Adviseur

Advies en onderzoek


Als adviseur draait mijn werk vaak om het digitaliseren van erfgoedcollecties en om het goed toegankelijk maken ervan. Archieven, bibliotheken en musea zijn hier op grote schaal mee bezig. Zij digitaliseren hun erfgoedobjecten, beheren er informatie over, stellen hun collecties online beschikbaar en verrijken ze met verschillende technieken. Daar komt veel ict bij kijken. Mijn expertise ligt precies op dit snijvlak van ict en erfgoed.


Ik ben erg enthousiast over de digitalisering van erfgoedcollecties. De techniek wordt steeds beter, waardoor er interessante nieuwe mogelijkheden ontstaan om de collecties te gebruiken. Het is nog lang niet goed genoeg en daarom ben ik zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen als het verder verrijken van de digitale collecties, Linked Open Data en Digital Humanities.


Enkele voorbeelden van eerdere opdrachten en ervaring:

  • Netwerk Digitaal Erfgoed: advisering over deskundigheidsbevordering (welk kennisaanbod is er in de erfgoedsector nodig om digitaal erfgoed 'zichbaar, bruikbaar en houdbaar' te maken).
  • Rijksdienst Cultureel Erfgoed: opstellen van een langetermijnvisie en praktische adviezen voor de beeldbank.
  • RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis: opstellen van requirements voor de online beschikbaarstelling van gedigitaliseerd materiaal.
  • IHLIA LGBT Heritage: verkenning en advisering over digitalisering en beschikbaarstelling van de archiefcollecties.
  • Koninklijke Biblilotheek, project Google Books. Advies over digitaliseringstraject en metadata. Specificeren van de functionaliteit voor software die de logistiek ondersteunt. (Meer over dit project: https://tinyurl.com/yaxwuqg5).
  • Stichting Omroepmuziek, digitalisering van bladmuziek. Opzetten van de workflow. (Meer over dit project: https://tinyurl.com/y8b3h4dv).
  • Netwerk Oorlogsbronnen/Nationaal Archief/Huijgens ING, project TRIADO. Advies over digitalisering en verrijking met behulp van vernieuwende geautomatiseerde technieken. (Meer over dit project.: https://tinyurl.com/ybodjenf.  En een kort interview: https://tinyurl.com/ycx9nxbx).
  • Naturalis Biodiversity Center. Requirements opstellen voor Research Data Management. Informatieanalyse voor de API op biodiversiteitsdata.
  • drietal erfgoedinstellingen: verkenning voor een gezamenlijke beeldbank (benodigde metadata, verbinding van verschillende collecties, mogelijkheid van Linked Open Data).


Werkwijze

Bij de digitale ontwikkelingen in de erfgoedwereld wordt vaak gesproken van een kloof tussen de 'gebruikskant' en de 'ict-kant'. Het lijkt alsof betrokkenen in verschillende werelden leven en andere talen spreken. De 'gebruikskant' weet niet altijd wat er technisch mogelijk is en vindt het daarom  soms moeilijk de wensen goed te formuleren. De 'ict-kant' heeft er vaak last van dat onduidelijk is wat er precies verwacht wordt en dat dit nogal eens verandert. Mijn overtuiging is dat dit onbegrip onnodig is. In mijn advieswerk streef ik ernaar de kloof te helpen overbruggen, zodat alle belanghebbenden een gemeenschappelijke visie ontwikkelen. Als  adviseur draag ik niet alleen mijn kennis en ervaring aan, maar kan ik zo nodig een brugfunctie tussen alle betrokkenen vervullen.

 

Belangrijke elementen in advieswerk zijn luisteren, vragen, praten en lezen. Soms is nader onderzoek nodig om te ontdekken wat de beste opties zijn of om de toepasbaarheid van nieuwe technieken te bekijken. Door goed te luisteren en flink door te vragen help ik de betrokkenen bij het formuleren van heldere doelen en het vinden van goede oplossingen. Soms blijkt dan dat de oorspronkelijke vraag eigenlijk niet de echte vraag is. Soms blijken dingen die technisch niet mogelijk leken op een andere manier toch te kunnen worden gerealiseerd. 

Marian Hellema. ICT-erfgoedspecialist (adviseur, schrijver, docent)

e-mail: info@marianhellema.nl

tel. 06-2190 8170

KvK-nummer 64310086

Algemene Voorwaarden


┬ę Marian Hellema